Orde van dienst Weert 26 mei 2019

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied psalm 67: 1 (God zij ons gunstig en genadig)

Thema: Hemelvaart

Gebed om ontferming

Glorialied 868: 1 en 2 (Lof zij de Heer)

Groet

Gebed voor de opening van de Schrift

Kinderlied 1010: 3 (Geef vrede Heer)

Kinderen naar de nevendienst

Lezing: Lucas 24: 50-53

Lezing: Handelingen 1: 1-12

Lied 339a (acclamatie)

Verkondiging en Muziek

Lied 439: 1 en 2 (Verwacht de komst des Heren)

Gebed: Dank- en voorbede, stilte

Lied 1006 (Onze Vader)

Collecte

Slotlied 423: 1, 2 en 3 (Nu wij uiteengaan)

Zegen en gezongen amen

Afbeeldingsresultaat voor hemelvaart