Orde van dienst voor zondag 3 februari 2019

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Muziek: Marius Reijnhout

Met medewerking van het Bethelkoor o.l.v. Jefta van Garderen

(MDO dienst – Missionair en diaconaal)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Muziek (koor: God be in my head) en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Psalm 130: 1

Koor: Lied 1008: 1-3 Rechter in het licht verheven (in combinatie met samenzang)

Gebed om ontferming

Koor: Ambrosiaanse Lofzang

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment

Kinderlied: Ben je groot of ben je klein

Lied Psalm 22: 1

Schriftlezing: Job 1: 8-22, 19: 21-26, 32: 1-4, 33: 13-14, 35: 1-8, 42: 1-6

Koor: Lied 247: 1-5 Blijf mij nabij (in combinatie met samenzang)

Verkondiging: Job en het lijden

Muziek

Lied Psalm 43: 5

Koor: Lead me Lord

Voorbede en stilte

Lied 369b Onze Vader (in combinatie met samenzang)

Collecte

Koor: Lied 418: 1-4 God schenk ons de kracht (in combinatie met samenzang)

Zegen en gezongen amen

Koor: Lied van wegzending

Thema Lijden