Zondag 16 juni 2019

14 juni 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

orde van Dienst 2

voor de Bethelkerk in Weert
zondag 16 juni 2019 Trinitatis

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed door ouderling

door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

– allen gaan staan

♫ psalm 119: 17 en 18
– allen gaan weer zitten

smeekgebed, afgesloten met gezongen kyrie ♫ lied 301j

♫ gloria lied 706 1, 2, 3 en 4 (Dans mee met Vader, Zoon en Geest…)

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

♫ Kinderlied 923: 1,2 en 3 (Wil je wel geloven …)

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezing uit het evangelie: Mattheus 10 : 16 – 33 (vertaling Naardense Bijbel)

♫ lied 900 (4x herhalen) Nada te turbe

verkondiging en muziek

♫ lied 934: 1, 2 en 3 (Ik ben voor jou een nieuwe naam …)

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden van achter de tafel, de voorbeden worden 3x beantwoord met gezongen responsie ♫ lied 367e

stil gebed en onze Vader

inzameling der gaven; de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan;

♫ lied 975: 1, 2 en 3 (Jezus roept hier mensen samen …)

zegen, met gezongen ‘Amen’