Zondag 9 juni 2019 Weert – Pinksteren en Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Samen in de naam van Jezus

Inleiding thema Pinksteren

Lied Psalm 92: 2 (Gezegend zal hij wezen)

Gebed om ontferming en voor de Schriftlezing

Kinderlied Lees je bijbel (4 verschillende talen) koortje

Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing Genesis 11: 1-9

Lied 601: 3 (Alles zal zwichten en verwaaien)

Lezing Handelingen 2: 1-6

Lied 360: 1 en 2 (Kom Schepper, Geest)

Verkondiging

Orgelspel

Lied 675: 1 (Geest van hierboven)

Gebed

Collecte

Kinderen komen terug

Avondmaal

Lied 377: 1 en 5 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Lied 413: 2 (Alles wat u prijzen kan)

Lied 568a (Ubi caritas) bij vormen kring

Slotlied 302: 4 (O heilige Geest, ons hoogste goed)

Zegen en gezongen amen

Afbeelding met fiets, gebouw Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid