Vesper 3 (van de 7)

Dit is de derde vesper in de 40 dagentijd op weg naar Pasen.
Het gaat over het tweede werk van barmhartigheid dat genoemd wordt in Matteüs 25,35: ‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’.
Aan de vesper is meegewerkt door mensen uit verschillende kerken en kloosters in Weert.
We wensen u een mooie en gezegende viering toe.