Zondag 7 maart 2021

Zondag 7 maart 2021

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

 

Welkom, mededelingen

Kaars aansteken

Muziek, stilte, drempelgebed

Film Lied Psalm 25a: 1, 2 (Mijn ogen zijn gevestigd)

Inleiding dienst

Film Lied 1003 m.b.t. corona (Stil is de straat)

Gebed

Lezing Exodus 20: 1-17

Film Lied Psalm 19: 3 (Volmaakt is ’s Heren wet)

Overdenking

Lezing Romeinen 7: 14-25a

Vervolg overdenking

Lezing Johannes 2: 13-25

Film Lied 187 (Runderen, schapen en duiven te koop)

Slot overdenking

Film Lied Opw. 378 (Ik wil jou van harte dienen)

Gebed, Onze Vader

Collecte mededeling

Film slotlied 416: 1, 2, 4 (Ga met God)

Zegen en gesproken amen

Afbeeldingsresultaat voor verkeersborden