Orde van dienst zondag 13 september 2020 – Startzondag

Orde van dienst zondag 13 september

QR Code
Orde van dienst 2
Orde van dienst 13 september 2020 startzondag

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Afbeelding met buiten, strand, gras, veld Automatisch gegenereerde beschrijving

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied psalm 89: 1, 5 (Ik zal zolang ik leef)

Inleiding thema: Het goede leven

Voor de kinderen

♫ Lied 218: 1, 3, 5 (Dank u voor deze nieuwe morgen)

Gebed

Lezing: Prediker 3: 1-13

♫ Lied 845: 1 (Tijd van …) (melodie Psalm 86)

Lezing: Johannes 15: 1-8

♫ Lied 339a (U komt de lof toe)

Overdenking en Muziek

♫ Lied 388: 1, 5 (Voor ieder van ons)

Gebed: Voorbede, stilte, Onze Vader

Collectedoelen aangekondigd

♫ Slotlied 978: 1, 4 (Aan behoort o Heer der heren)

Zegen en gesproken amen

Afbeelding met buiten, bloem, plant, fruit Automatisch gegenereerde beschrijving