Orde van dienst zondag 30 augustus 2020 – Online dienst

Orde van dienst zondag 30 augustus

QR Code
Orde van dienst - online

Gezamenlijke kerken Noord-Limburg op 30 augustus 2020

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied psalm 105: 1 (Loof God de Heer)

Inleiding thema: Klein geloof

Voor de kinderen

♫ Lied 923 (Wil je wel geloven)

Gebed

Lezing: Matteüs 17: 14-21

♫ Lied 339a (U komt de lof toe)

Overdenking en Muziek

♫ Lied 912: 1, 5, 6

Gebed: Voorbede, stilte, Onze Vader

♫ Perzisch lied

♫ Slotlied 422: 1, 2, 3 (Laat de woorden die we hoorden)

Zegen en gezongen amen