Zondag 15 December 2019

14 december 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2 / 15-12-2019

voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

psalm ♫ 85 : 1, 3 en 4

allen gaan weer zitten

smeekgebed

kyrie: lied: ♫ 463 : 6, 7 en 8

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezingen uit het oude en nieuwe testament NBV

Lezing uit de Profeten: Jesaja 35 : 1 – 10

lied: ♫ psalm 146 : 1 en 4

lezing uit het evangelie: Matteüs 11 : 2 – 11

lied: ♫ 446 : 1 en 5

verkondiging

muziek

lied: ♫ 450

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden van achter de tafel

responsie: lied ♫ 368a

stil gebed

onze Vader

♫ perzisch lied

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

lied ♫ 444

zegen, met gezongen ‘Amen’