zondag 22 december 2019

17 december 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst zondag 22 december 2019 Weert

Belijdenis en doop, 4e advent

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Psalm 24: 1 en 5 (De aarde en haar volheid zijn)

Inleiding thema

Gebed om ontferming

Lied 1005: 1 en 2 (in Nederlands en Engels)

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment en kinderlied We gaan voor even uit elkaar

Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing: Rom. 1: 1-7 (ook in Perzisch)

Lied 339a (U komt de lof toe)
Verkondiging

Muziek

Lied 498: 3 en 4 (Hef uw hoofden, kleine mensen)

Gebed, Onze Vader
Perzisch lied (over HG, met Halleluja)

Collecte: diaconie, eigen erediensten, oecumene

Kinderen komen terug met doopwater

Openbare geloofsbelijdenis en doop

Lied 340b (staande)

Toezingen: Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)

De doopkaarsen en doopkaarten en cadeaus

Slotlied

Zegen met gezongen amen