Zondag 15 september 2019

9 september 2019 Uit Door Bethelkerk Weert
Orde van dienst zondag 15 september 2019 Weert

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Psalm 18: 1 en 9 (Ik heb u lief)

Gebed om ontferming

Lied Psalm 142: 1, 3 en 6 (Tot God de Heer hief ik mijn stem)

Glorialied 103a: 1 (Loof nu mijn ziel)

Groet

Gebed voor de Schriftlezing

Kindermoment

Kinderlied: Kijk eens om je heen

Lezing: 1 Sam. 24: 1-4

Lezing: Psalm 142

Lied 119a: 1 en 4 (Uw woord omvat mijn leven)

Lezing: Luc. 8: 22-25

Lezing: Luc. 22: 39-46

Lied Psalm 22: 1 (Mijn God, mijn God)

Verkondiging ‘God onze schuilplaats’

Orgelspel

Lied Psalm 62: 1 en 5 (Mijn ziel is stil)

Gebed, dank- en voorbede, stilte, Onze Vader

Perzisch lied

Collecte

Slotlied 868: 1, 2 en 5 (Lof zij de Heer, de almachtige Koning)

Zegen en gezongen amen

Spelonk