Zondag 28 maart 2021 – Palmzondag

Zondag 28 maart 2021 Palmpasen

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

 

Welkom, mededelingen

Kaars aansteken

Muziek, stilte, drempelgebed

Lied Psalm 118: 9 (Dit is de dag)

Inleiding dienst

Lied 554: 1, 4 (Welkom, welkom koning Jezus)

Gebed

Lezing Exodus 20: 1-3

Lied 176a: 1, 2, 3 uit Gereformeerd kerkboek (wijs Psalm 140) (Gedenk o volk met heilig beven)

Lezing Johannes 12: 12-16

Overdenking

Muziek

Lied 275: 1, 2, 3 (Heer onze Heer)

Gebed, Onze Vader

Film Lied Heer u bent mijn leven

Collecte mededeling

Film: Slotlied 422: 1, 2, 3 (Laat de woorden)

Zegen