Zondag 8 december 2019

1 december 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst voor zondag 8 december 2019 Weert

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken 2e adventskaars en lezen gedichtje

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 7 (Evenals een moede hinde)

Inleiding thema: advent

Gebed om ontferming

Lied 442: 1 en 2 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)

Groet

Gebed vooraf aan de schriftlezing

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar

Kinderen naar de kindernevendienst

1e Schriftlezing: Jesaja 43: 1-4

Lied 513: 1, 2, 3 en 4 (God heeft het eerste woord)

2e Schriftlezing: Romeinen 13: 11-14

Lied 444: 1, 2 en 4 (Nu daagt het in het oosten)

Verkondiging: Advent

Orgelspel

Lied 598 (Als alles duister is, Nederlandse tekst) totaal 3x zingen

Gebed – stilte – Onze Vader

Perzisch lied

Collecte

Kinderen komen terug

Lied 441: 1 en 10 (Hoe zal ik u ontvangen)

Zegen

C:\Users\Stefan\Desktop\2019-12-08 Advent.jpg