Zondag 1 December 2019

30 november 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2 / 01-12-2019

voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging (ouderling van dienst)

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed (ouderling van dienst)

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

psalm Zingen: ♫ lied 432a – Mijn leven til ik, God, naar u omhoog – (introïtusantifoon voor de eerste zondag van advent)

lied (=psalm) ♫ 25: 1, 2, 3 – Heer, ik hef mijn hart en handen

lied ♫ 432a – Mijn leven til ik, God, naar u omhoog

allen gaan weer zitten

smeekgebed

kyrie: Zingen: (kyrië)lied: ♫ 463: 1, 2, 6, 7, 8.

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

Kinderlied/projectlied: Wij gaan voor even uit elkaar (als er kinderen zijn!)

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezingen uit het oude en nieuwe testament

Lezen: Jesaja 2:1-5.

Zingen: lied ♫ 455:1 – Het zal geschieden in de laatste dagen

Lezen: Romeinen 13: 8-14.

Zingen: lied ♫ 460: 1, 2, 3 – De nacht loopt ten einde

Lezen: Matteüs 24: 32-44.

Zingen: lied ♫ 460: 4, 5, 6 – Zie naar de boom, die leeg en naakt

verkondiging/ woorden bij Schriftwoorden

muziek

lied of geloofsbelijdenis Zingen: lied ♫ 462 – Zal er ooit een dag van vrede

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden van achter de tafel

responsie: lied: ♫ 368a

Met acclamatie lied ♫ 368a – Kom, Heer, en wacht niet langer

stil gebed

onze Vader

Perzisch lied ♫

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

lied Zingen: lied ♫ 158a – God zij geloofd uit alle macht

zegen, met gezongen ‘Amen’