Orde van dienst zondag 13 oktober 2019 Budel

Voorganger: Jolien Leeffers

Organist: Marius Reijnoudt, Gitaar: Jeff Mennen

Muziek Aria con Variacion ‘La Frescobalda’ van Girolamo Frescobaldi

Welkom en mededelingen

Bemoediging en Groet

Lied 84: 1 en 4 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

Thema: Psalmen en oude muziek

Muziek Variations on a theme of John Dowland no. 1 en 2

Lezen: Psalm 1: 1-3

Lied Psalm 25: 2 (Here maak mij uwe wegen)

Gebed

Loflied Psalm 100: 1, 2 en 4 (Juich Gode toe)

Lezing: Psalm 8

Lied Psalm 8: 1, 2 en 6 (Heer, onze Heer)

Lezing: Mat. 21: 15, 16

Lied 23b: 1, 2 en 5 (De Heer is mijn herder)

Verkondiging

Muziek Suite Folklore preludio van Marc Andes

Lied Psalm 150: 1 en 2 (Loof God, loof Hem overal)

Gebed, stilte, Onze Vader

Muziek Anoniem Romance

Collecte voor de onkosten

Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (Ga met God)

Zegen

Als amen: lied 415: 3 (Amen, amen, amen!)

Muziek Fantaisie élégiaque van F. Sor

Afbeeldingsresultaat voor psalmen oude gitaar muziek