Zondag 20 oktober 2019 Bijbelzondag m.m.v. het Bethelkoor

13 oktober 2019 Uit Door Bethelkerk Weert
Zondag 20 oktober 2019 Weert Bijbelzondag m.m.v. het Bethelkoor

Welkom en mededelingen

Muziek: koor: Credo en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied: Psalm 136: 1 en 12

Thema: Het Woord smaakt naar meer.

Gebed om ontferming

Koor: kyrië van Haydn uit Missa brevis St. Joannis de Deo

Glorialied Gloria in excelsis Deo (canon)

Kindermoment

Kinderlied Lees je bijbel (3x)

Kinderen naar de kindernevendienst

Groet

Gebed voor de Schriftlezing

Koor Tollite hostias

Richtingaanwijzer: 1 Petr. 3:8-12

Lied: Psalm 34: 5 en 9

Schriftlezing: Jes. 55:1-3a en 1 Petr. 1:22-2:10

Lied: Psalm 131: 1, 2 en 3

Verkondiging (1 Petr. 2:1-3)

Koor Praise the Lord, o my soul

Lied 313:1 (Een rijke schat van wijsheid)

Gebed, stilte, Onze Vader

Collecte

Lied 315:1 en 3 (Heb dank, o God van alle leven)

Zegen en gezongen amen

Koor The holy City