Impressie Synode vergadering november 2017


Impressie Synodevergadering, 16 en 17 november op ‘Nieuw Hydepark’

Dit keer reis ik samen met Lutherse collega Willem Boon naar Doorn. Gezellig natuurlijk, maar ook heel prettig om de thema’s die op de agenda staan nog even door te spreken. We hebben weer een veelheid aan teksten toegestuurd gekregen. Om een idee te geven wat er in de dikke enveloppen zit, ieder vergaderstuk wordt vergezeld van een ‘oplegbrief’ van de scriba, waarin het (waarom van het) stuk wordt toegelicht, vaak ook met een handleiding hoe er over het stuk gesproken cq gestemd gaat worden en nog een aantal eerste geschreven reacties vanuit verschillende commissies. Zo zijn er een aantal thematische commissies van rapport, waar synodeleden inzitten, en zien we altijd een reactie van de Generale Raad van Advies, een zogenaamd ‘orgaan van bijstand’. Ter plekke komen er dan nog allerlei moties, amendementen en tegenvoorstellen op tafel per onderwerp. Hard werken dus en goed opletten, maar ook boeiend. En persoonlijk geniet ik overigens erg van de contacten tussendoor.