kerstavond 24 december 2019 Budel 19.00 uur

17 december 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst kerstavond 24 december 2019 Budel om 19.00 uur

In het protestants kerkje, Dr. A. Mathijsenstraat 6021 CL Budel

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

Organist: Nol van Herpen

Met medewerking van het koor Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van der Kaaij

Voor de dienst: koorzang Matin Responsory ‘I look from afar’

Welkom

Lied 477 Komt allen tezamen

Bemoediging en groet

Lied 476 Nu zijt wellekome

Gebed

Koor: Ps 98 in chant

Lezing Jesaja 9: 1-7

Lied 444 Nu daagt het in het oosten

Koor: Away in a manger

Lezing Lucas 2: 1-20

Lied 483 Stille nacht

Overdenking

Koor: Personent Hodie

Lied 481 Hoor de engelen

Gebed – stilgebed – Onze Vader

Koor: O Holy night – A. Adam

Collecte

Zegen en gezongen amen

Slotlied: Ere zij God

A night sky Description automatically generated