kerstochtend 25 december 2019

17 december 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst 25 december 2019 Weert om 10.00 uur

Belijdenis en doop, kerstfeest

Kinderen naar de kindernevendienst (al voor de dienst)

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Psalm 98: 1

Inleiding

Gebed om ontferming

Lied 506: 1, 2 en 4 (Wij trekken in een lange stoet)

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Lied 503: 1, 2 en 4 (Wij staan aan een kribbe)

Lezing: Lucas 2: 1-20 (NL: NBV, Farsi)

Lied 499: 1, 2 en 4 (Nu gaat de hemel open)

Gebed, Onze Vader

Perzisch lied

Collecte: kerst voor iedereen, eigen erediensten, plaatselijk jeugdwerk

Kinderen komen terug met doopwater

Openbare geloofsbelijdenis en doop

Lied 344 (Wij geloven één voor één) (staande)

Toezingen: Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)

De doopkaarsen en doopkaarten en cadeaus

Kinderverhaal en spel

Slotlied 486: 1, 2 en 3 (Midden in de winternacht)

Zegen met gezongen amen

A group of people sitting at night Description automatically generated