kerstavond 24 december 2019

17 december 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst kerstavond 24 december 2019 Weert om 21.00 uur

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

Organist: Marius Reijnoudt

Met medewerking van het Bethelkoor o.l.v. Jefta van Garderen

Voor de dienst: koorzang

Welkom

Lied 477 Komt allen tezamen

Bemoediging en groet

Lied 476 Nu zijt wellekome

Gebed

Koor: Cantique de Noël

Lezing Jesaja 9: 1-6

Lied 444 Nu daagt het in het oosten

Koor: Carol of the little angel

Lezing Lucas 2: 1-20

Lied 483 Stille nacht, met koor

Overdenking

Koor: Nativity Carol

Lied 481 Hoor de engelen

Gebed – stilgebed – Onze Vader

Perzisch lied

Koor: Star Carol

Collecte

Zegen en gezongen amen

Slotlied: Ere zij God met koor

A night sky Description automatically generated