Zondag 14 juli 2019

13 juli 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Kerkdienst 14 juli 2019 protestantse gemeente Weert-Budel,

ORDE VAN DIENST 2

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.

AMEN

allen gaan staan

lied 218

allen gaan weer zitten

smeekgebed, afgewisseld door gezongen kyrie lied 301 a

Gloria 305

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U

DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

Kinderlied 224

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

 

Lezing Deuteronomium 6: 4- 25

Lied 320, vers 1, 2

Lezing Lucas 10: 25- 37

Lied 320, vers 3, 4, 5

Uitleg

Meditatief orgelspel

Lied 974

 

BIDDEN EN GEVEN

Gebeden

 

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

lied 416

zegen, met gezongen ‘Amen’