Orde van dienst zondag 7 juli 2019 Weert (Avondmaal)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Aanvangslied Psalm 25: 2 en 6 (Here, maak mij uwe wegen)

Gebed om ontferming

Lied 413: 3 en 1 (Heer ontferm u over ons, Grote God wij loven u)

Groet

Gebed voor de Schriftlezing

Kindermoment (met dia)

Kinderlied: Lees je bijbel bid elke dag (3x)

Lied in Perzisch

Begin van de nevendienst

Schriftlezing: Psalm 92

Lied Psalm 1: 2 (Hij is een groene boom)

Verkondiging: Groeien als een palm

Orgelspel

Lied Psalm 92: 1, 7 en 8 (Waarlijk, dit is rechtvaardig)

Gebed met voorbeden, stilgebed

Lied 340b Geloofsbelijdenis

Collecte

Avondmaal

Lied 377: 1 en 5 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Lied 413: 2 (Alles wat u prijzen kan)

Lied 568a (Ubi caritas) bij vormen kring

Lied Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)

Zegen en gezongen amen

Israel