protestantse gemeente Weert-Budel

orde van Dienst 2

voor de Bethelkerk in Weert
zondag 2 juni 2019

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

♫ 975:1,2,3

-allen gaan weer zitten

-smeekgebed afgesloten met het Heer ontferm u van ♫ 299 e

♫ gloria lied 655

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

kinderlied

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

-lezen psalm 70

-Marcus 9:14-29

♫ zingen psalm 70

-verkondiging

-muziek

♫ 657

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden met drie losse keren ♫ 368 f

van achter de tafel, de voorbeden kunnen worden beantwoord met een gesproken of gezongen responsie;

stil gebed

onze Vader

-inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ 418
zegen, met gezongen ‘Amen’